Ofte stillede spørgsmål og svar

FAQs

Hvordan blev parallelimport muliggjort?

På grundlag af EU-traktatens paragraffer 28 til 30, som indfører princippet om varers fri bevægelighed, blev parallelimport mulig i Skandinavien, da de skandinaviske lande blev medlem af EU/EØS. Disse paragraffer fastlægger, at ingen kunstige forhindringer må begrænse varers frie bevægelighed inden for EU, der skal fungere som ét stort marked i lighed med et enkelt land.

Hvad er parallelimport?

Parallelimport er køb af mærkevarer eller patenterede varer i et land og den efterfølgende eksport af disse varer til et andet land. Baggrunden for at gennemføre parallelimport er prisforskellen mellem markederne. Paranova undersøger kontinuerligt det europæiske marked med hensyn til muligheder for import af lægemidler fra et marked med lavere priser end dem, der gælder i et andet land, hvor Paranova er repræsenteret. Dette betyder lavere omkostninger for patient og samfund.

Kan alle parallelimportere og sælge lægemidler?

Nej, Paranova er, som alle andre lægemiddelvirksomheder, underlagt en række love og bestemmelser, der skal sikre, at al fornøden dokumentation, produktionssteder og miljøhensyn opfylder de højeste standarder.

FAQs

Er der fordele ved parallelimport af lægemidler?

Samfundet har mest at vinde gennem parallel handel. Ved at skabe konkurrence på markedet har Paranova og beslægtede virksomheder været i stand til at holde priserne på lægemidler nede, hvilket har medført både direkte og indirekte besparelser for både patienter og hele samfundet. Uden parallel import ville regningen for lægemidler have været væsentligt højere.

Hvorfor er der forskellige priser på lægemidler over hele Europa?

De multinationale farmaceutiske virksomheder arbejder profitorienteret og deres mål er at opnå den højest mulige pris i hvert enkelt land. Nationale regeringer forsøger derfor at kontrollere priserne på produkter, som sælges til forskellige priser i hvert land. Desuden arbejder sygesikringssystemerne forskelligt i de enkelte lande og derfor vurderes lægemidlerne forskelligt, hvorved priserne kan afvige endnu mere. Valutaændringer har ligeledes stor indflydelse på priserne fra land til land.

Jeg har hørt, at parallellimporterede varer ofte er af dårligere kvalitet sammenlignet med det originale produkt?

Parallelt importerede produkter er altid de samme som de originale varer. Den eneste forskel er, at Paranova markedsfører produkter, som kan være blevet produceret for et andet europæisk land; af den grund kan navnet eller andre kendetegn afvige. Godkendelsesproceduren for parallelimport sikrer dog, at de er identiske i terapeutisk henseende. Forskelle kan nogle gange vedrøre hjælpestoffer, f. eks. farvestoffer. I øvrigt arbejder vi på grundlag af de samme bestemmelser og love som enhver anden farmaceutisk virksomhed, og dette sikrer, at De får den mest sikre og mest pålidelige behandling gennem vore produkter.