EU medicinske produkter > Om parallel distribution

Parallel distribution skaber konkurrence

Parallel import sker på mange områder, f. eks. parallelimporteres biler, byggematerialer, tøj, madvarer og lægemidler. Den parallelle import beror på princippet om varers frie bevægelighed i EU/EØS.
Priser på medicin afviger mellem de enkelte EU-medlemslande, og dette faktum – kombineret med de grundlæggende EU/EØS-principper om varers frie bevægelighed – gør parallel import af lægemidler interessant, selv om denne handel er underlagt mange restriktioner. For eksempel skal alle distribuerede lægemidler være godkendte af de nationale medicinalmyndigheder eller af Det europæiske Medicinalagentur  (EMA).

Paranova køber lægemidler i lande, hvor prisen er lav, og sælger dem i lande, hvor prisen er højere. Paranovas priser er altid konkurrencedygtige i forhold til de priser, som direkte importører forlanger. Det betyder, at de enkelte forbrugere og skatteydere sparer penge med Paranova.
Parallel handel betyder også konkurrence ved produkter, som ellers ville være i en monopolagtig position, som er til hinder for konkurrencedygtige priser.