EU medicinske produkter > Sikkerhed og kvalitet

Produktsikkerhed har førsteprioritet hos Paranova

Igennem årtier har både Paranova Group A/S – gennem sine skandinaviske datterselskaber Paranova Danmark A/S, Paranova Läkemedel AB og Paranova OY – og MPA Pharma GmbH – gennem sit tyske datterselskab EMRAmed – distribueret originale medicinalvarer fra andre EU-lande til attraktive priser på deres pågældende hjemmemarkeder i Danmark, Finland, Tyskland og Sverige.

Alle produkter fra Paranova og EMRAmed svarer til dem, der distribueres af multinationale farmaceutiske virksomheder i Danmark, Finland, Tyskland og Sverige, og de overvåges hele tiden af de ansvarlige nationale medicinalmyndigheder. For at garantere medicinalprodukternes sikkerhed og kvalitet har Paranova Group A/S og MPA Pharma GmbH opbygget et tæt samarbejde med pålidelige leverandører i EU-lande igennem mange år, og der gennemføres også omfattende kvalitetsundersøgelser, inden produkterne leveres.

Investeringer i sikkerhed og kvalite

Paranova blev grundlagt i 1989. I oktober 2010 indgik Paranova og det tyske MPA Pharma en samarbejdsaftale. I 1992 overtog MPA Pharma GmbH den tyske virksomhed EMRAmed GmbH og har ført virksomheden videre under samme navn.

I 2010 foretog MPA Pharma flere investeringer i sikkerhed og kvalitet ved at bygge et moderne kølehus på 1.000 kvadratmeter. Her ompakkes  store mængder  parallelimporterede lægemidler . Dette er en procedure, hvor kølekæden ikke må brydes. Den europæiske Kommission forbereder for tiden indføringen af endnu strengere transportbestemmelser for lægemidler. Vi er i stand til at opfylde disse nye krav takket være vore logistikpartnere, som stiller temperaturkontrollerede transportfaciliteter til rådighed for os.

 

Step for step: Hvorfra kommer de parallel importerede lægemidler?

  • Step 1: Analyse Paranovas analytikere søger i databaser efter lægemidler, som tilbydes i andre europæiske lande til en lavere pris end i Danmark, Finland og Sverige. Takket være vore medarbejderes omfattende erfaring er de i stand til hurtigt at finde frem til produkter, som er økonomisk lovende.
  • Step 2: Forhandlinger Så snart et interessant produkt er blevet fundet, henvender Paranova sig til den udenlandske grossist for at bestille en vareprøve og for at få oplysninger om leveringsmulighederne, som kan være meget forskellige fra produkt til produkt. Jo større Paranovas produktsortiment er, jo mere interessant bliver det for udenlandske grossister at tilbyde en blanding af mere og mindre efterspurgte lægemidler.
  • Step 3: Markedsførings tilladelse Under anvendelse af vareprøven ansøger Paranova Group A/S hos Det europæiske Medicinagentur (EMA) i London om en markedsføringstilladelse, så Paranova kan markedsføre lægemidlet i Danmark, Finland og Sverige. Ansøgninger for nationale markedsføringstilladelser skal også rettes til de nationale myndigheder for lægemidler og medicinsk udstyr. Denne procedure sikrer, at importerede lægemidler er underlagt de samme bestemmelser som danske, finske og svenske lægemidler – så de er lige så sikre.
  • Step 4: Design Grafiske designere fremstiller æsker og indlægssedler på dansk, finsk og svensk for de parallel importerede lægemidler.
  • Step 5: Transport Paranovas logistikpartner henter lægemidlerne fra grossisten i det pågældende EU-land og transporterer dem til Osterburg i Tyskland og derfra videre til Skandinavien. Køretøjerne har temperaturstyring, som sikrer, at kølekæden ikke afbrydes – et væsentligt punkt, når der handles med temperaturfølsomme lægemidler.
  • Step 6: Ompakning Mange af lægemidlerne ompakkes i de specielt designede æsker med indlægssedler hos holdingselskabet MPA Pharmas afdeling i Osterburg i Sachsen-Anhalt.
  • Step 7: Kvalitetssikring Mellem modtagelse på fabrikken og videreforsendelse fra Osterburg gennemgår lægemidlerne en række kvalitetskontroller. Lægemidlernes transport, dokumenteres ligeledes omhyggeligt for det tilfælde, at der skulle opstå spørgsmål på et senere tidspunkt. På denne måde sikrer Paranova og holdingselskabet MPA Pharma, at vore kunder til enhver tid udelukkende modtager lægemidler af højeste kvalitet og i førsteklasses stand.
  • Step 8: Sortiment Så snart lægemidlerne er blevet ompakket og kvaliteten kontrolleret, optager salgsafdelingen det pågældende lægemiddel i produktsortimentet. Alle nye lægemidler og priser optages i de nationale databaser, som danske, finske og svenske grossister bruger til at søge efter og til at bestille alle tilgængelige lægemidler.
  • Step 9: Levering Apotekerne kan daglig bestille vores lægemidler hos lægemiddelgrossisterne og få leverance indenfor 24 timer. Sammen med vores logistikpartner sørger vi for at levere til vores kunder i Danmark, Sverige of Finland.
  • Step 10: Distribution Ved at købe parallel importerede lægemidler kan apoteker bidrage til at mindske udgifterne i det skandinaviske sygesikringssystem. Patienter sætter også pris på at kunne få parallel importerede lægemidler, fordi de koster mindre og deres egenbetaling ofte bliver mindre. Selv om de importerede lægemidler kommer langvejs fra – og selv om de indeholder identiske aktive substanser – koster de mindre end de lægemidler, som sælges af multinationale virksomheder i Danmark, Finland og Sverige.